Privatlivspolitik for Croisette

Croisette er forpligtet til at beskytte dine individuelle rettigheder og dine personlige data. Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og deler personoplysninger.

Croisette er opdelt i forskellige virksomheder, og denne politik gælder for alle virksomheder, der opererer under Croisette-brandet. Så afhængigt af hvilken organisation, du har med at gøre, er denne organisation den dataansvarlige. Men vi på det centrale niveau vil selvfølgelig hjælpe dig med alle dine spørgsmål.

Vi behandler persondata af flere årsager. Når vi skriver “dig”, mener vi dig som kunde, potentiel kunde, budgiver, spekulant, bemyndiget repræsentant, køber og sælger.

Behandling af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret person, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med svensk lovgivning. Med denne privatlivspolitik ønsker vi derfor at forklare, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Det er vigtigt, at du læser og forstår, hvordan vi behandler personoplysninger. Det er nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger, når du kontakter os, eller når du køber produkter og tjenester. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er personlige data?

Persondata er alle oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en levende person. Persondata, der direkte kan henføres til en person, kan omfatte navn, e-mailadresse og telefonnummer. Persondata, der ikke direkte kan henføres til en person, men ved brug af supplerende oplysninger, kan også være persondata, f.eks. et IP-nummer.

Hvad er behandling af personoplysninger?

Alle indsamlede persondata skal behandles på en eller anden måde. Det kan både ske automatisk, f.eks. i vores IT-systemer, eller i fysiske registre, f.eks. fysiske ringbind.

Hvilke personlige data vi indsamler og til hvilket formål:

Formål Juridisk grundlag Behandlede personoplysninger Opbevaringstid
Personoplysninger, der behandles i forbindelse med direkte markedsføring via telefon, post, e-mail, SMS.
Berettiget interesse
Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, boligpræferencer.
2 år
At annoncere, at en vare er blevet solgt.
Samtykke
Navn, adresse, billede.
2 år
Data indsamlet i forbindelse med rekruttering til ledige stillinger.
Berettiget interesse
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
2 år
Opfyldelse af juridiske forpligtelser som f.eks. bogføring.
Juridisk forpligtelse
Navn, adresse, CPR-nummer, kontonummer, telefonnummer, e-mail.
7 år
Personlige data indsamlet for at sende fakturaer og verificere betaling.
Kontrakter
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
7 år
Personoplysninger, der behandles ved arrangementer og andre sammenkomster.
Berettiget interesse
Navn, e-mail, telefonnummer, eventuelle allergier.
3 måneder, mulig allergi ved afslutningen af arrangementet.

Som kunder, købere, spekulanter, sælgere og potentielle sælgere:

Formål Juridisk grundlag Behandlede personoplysninger Opbevaringstid
Data, der behandles i forbindelse med administration og kontrahering af boligtjenester, såsom succession, nybyggeri og udlejning.
Kontrakter
Navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail, lånetilsagn, valg af bank, købekontrakt og bilag med oplysninger om ejendommen, lejlighedsnummer, bankoplysninger, ejendomsbetegnelse.
10 år
Booking af andre ydelser til salg og indflytning (boligstyling, fotografering, rengøring, energideklaration, juridisk rådgivning, inspektion og opmåling).
Kontrakter
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
3 måneder
Arkiver filen for at opfylde forpligtelserne i henhold til FMI.
Juridisk forpligtelse
Alle oplysninger, der er nødvendige for FMI's tilsyn. Ud over person- og kontaktoplysninger også alle oplysninger og kommunikation i transaktionen, såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, låneoplysninger, lejlighedsnummer, ejendomsbetegnelse.
10 år
Data, som vi ifølge loven er forpligtet til at behandle for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Berettiget interesse
Navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
2 år
Administration af en skriftlig vurdering af en ejendom.
Kontrakter
Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ejendomskode, lejlighedskode, personnummer, havnekode.
10 år

Hvor behandlingen af dine personlige data finder sted

Vi bestræber os altid på at behandle alle dine personoplysninger inden for EU/EØS. Hvor dette ikke er muligt, sikrer vi altid, at dine personlige data er beskyttet i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning.

I nogle få behandlingsforløb kan dine data blive delt med organisationer i USA, såsom sociale medier og marketingværktøjer, og i disse tilfælde er dine personlige data beskyttet af standardkontraktbestemmelser som en sikkerhedsforanstaltning.

Profilering og automatiseret beslutningstagning

Når du viser interesse for en ejendom hos os eller deler dine fremtidige ønsker, kan du blive matchet med lignende ejendomme, der kommer på markedet. Du giver dit samtykke til denne matchning og kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvem deler vi dine personlige data med?

Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre organisationer, såsom Knight Frank, som vi har indgået partnerskaber med. Disse er:

Databehandlere: Disse behandler oplysningerne på vores vegne og i henhold til vores instrukser. Vi har databehandlere i følgende kategorier:

Vi kan også dele dine persondata med andre dataansvarlige. Det er de organisationer, der alene er ansvarlige for behandlingen, og vi kan ikke stille nogen krav til dem. Det drejer sig om:

Hvor vi får dine personlige data fra:

Hvornår:

Vi kan også indsamle personoplysninger fra vores partnere og kunder, der bruger vores tjenester, f.eks. ved udlejning af boliger eller salg af nybyggeri.

Vi indsamler kun de persondata, der er nødvendige til det pågældende formål.

Dine rettigheder:

Vi er ansvarlige for at sikre, at dine persondata behandles korrekt og i henhold til gældende lovgivning. I dette afsnit forklarer vi dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine persondata. For at vi kan opfylde din anmodning om dine rettigheder, er vi nødt til at sikre, at det er den rigtige person, der stiller spørgsmålet, og derfor skal vi kunne identificere dig. Alt sammen for din sikkerheds skyld.

Ret til adgang

Vi er åbne om, hvordan vi behandler dine personlige data. Du har ret til at anmode om et registeruddrag om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke personoplysninger vi har om dig. Du kan derfor anmode om adgang til dine personlige data.

Ret til berigtigelse

Vi er forpligtet til at sikre, at vi har nøjagtige personoplysninger om dig. Hvis du mener, at dine personlige data er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Det kan også være, at de er ufuldstændige og skal suppleres.

Ret til sletning

Dine persondata tilhører dig, og vi låner dem kun. Du har ret til at få dine personlige data slettet, hvis du f.eks. mener, at de behandles ulovligt eller ikke længere er nødvendige. I nogle tilfælde er vi dog nødt til at fortsætte med at behandle personoplysninger, hvor der er andre love, der kræver det, f.eks. bogføringsloven. Når der er andre love, der tvinger os til at fortsætte med at behandle dine personlige data, kan vi ikke slette dine data.

Ret til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i visse tilfælde. Det betyder, at dine personlige data kun kan behandles til bestemte formål. Dette kan være tilfældet, hvis den registrerede gør indsigelse mod oplysningernes rigtighed, eller hvis de behandles ulovligt. Behandlingen af dine personoplysninger vil derfor være begrænset, så længe undersøgelsen varer.

Ret til at gøre indsigelse mod visse typer behandling

I tilfælde, hvor vi anvender en interesseafvejning, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger. I tilfælde, hvor vi mener, at vores behandling opvejer den registreredes interesse, vil vi fortsætte behandlingen af personoplysninger. I tilfælde, hvor du gør indsigelse mod direkte markedsføring, vil vi stoppe denne behandling.

Ret til dataportabilitet

I de tilfælde, hvor vores behandling af dine personlige data udføres automatisk og på det juridiske grundlag af samtykke eller kontrakt, har du ret til at modtage en kopi af dine personlige data i et struktureret og maskinlæsbart format og har mulighed for at få dem overført direkte til en anden dataansvarlig.

Ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger forkert, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at kontakte den svenske databeskyttelsesmyndighed for eventuelle klager over, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Den svenske datatilsynsmyndighed er den ansvarlige tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger i Sverige.

Tilbagetrækning af samtykke:

Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage for at bringe behandlingen til ophør.

Sådan beskytter vi dine personlige data

Du skal altid føle dig tryg ved at videregive dine personlige oplysninger til os på Croisette. Vi arbejder aktivt med både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata, og kun medarbejdere og partnere med den rette autorisation har adgang til dine persondata.

Småkager:

Vi bruger Google Analytics og Hubspot til at spore antallet af besøgende på vores hjemmeside. Dette bruges kun til at overvåge antallet af hits på vores sider og websted, derfor kan vi ikke spore eller spore individuelle brugere eller deres fysiske adresser.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte Croisette.

Du kan sende os en e-mail på dataskydd@croisette.se eller skrive et brev til Croisette AB Malmö hovedkontor, Hyllie Boulevard 8c, 215 32 Malmö, Sverige.

Se ejendomme