Vurdering og analyse

Vi tilbyder uafhængige vurderinger af erhvervsejendomme og udarbejder markedsanalyser, der kan hjælpe dig med at træffe beslutninger vedrørende finansiering, årsregnskab, ejendomstransaktioner og andre ejendomsrelaterede beslutninger. Derudover analyserer vi ejendomsporteføljer og enkelte ejendomme for at identificere potentielle indtægtsmuligheder eller unødvendige omkostninger.

Ejendomsvurdering og analyse

Hos Croisette er vi specialiseret i værdiansættelse af erhvervsejendomme, herunder boligudlejningsejendomme, detail, kontorer, industri, valuarvurderinger til andelsboligforeninger og andre erhvervsejendomme. Vi tilbyder også skræddersyede markedsanalyser samt §13-vurderinger, der hjælper med at fastsætte retfærdige markedslejer for erhvervslejemål. Vores erfarne team sikrer præcise og pålidelige vurderinger, der styrker vores kunders evne til at træffe informerede beslutninger på ejendomsmarkedet.

Ofte stillede spørgsmål

Vi kan hjælpe med vurderingen af de fleste typer ejendomme, blandt andet:

 • Boligudlejningsejendomme
 • Kontor
 • Lager og industri
 • Detail
 • Hotel
 • Valuarvurderinger til andelsboligforeninger
 • Projektejendomme
 • Byggeretter
 • Parkeringshuse/parkeringspladser.
 • §13 vurdering (markedslejevurdering)

13 vurdering er en markedslejevurdering af et erhvervslejemål. Denne vurdering udføres for at fastslå den gældende markedsleje for et erhvervslejemål i henhold til lovgivningen. Det bruges typisk i forbindelse med erhvervslejemål og kan være nødvendig for at sikre, at lejen er retfærdig og i overensstemmelse med markedsvilkårene. Det er en vigtig proces for både udlejere og lejere for at fastsætte lejeprisen korrekt og undgå uoverensstemmelser.

Normalt tager det 3-10 arbejdsdage at udarbejde en ejendomsvurdering for en relativ ”almindelig” ejendom, så længe vi har alle nødvendige oplysninger til rådighed. Hvis du har behov for en hurtigere vurdering, gør vi vores bedste for at levere den inden for kort tid. Ofte er den største udfordring, at vi ikke har modtaget alle de nødvendige oplysninger fra ejendomsejeren, eller at det kan være svært at finde et passende tidspunkt for besigtigelsen af ejendommen.

Når der er indgået en aftale om værdiansættelse af en ejendom, indledes vurderingsprocessen med indsamling af dokumenter og aftale om besigtigelse af ejendommen. Her er vi afhængige af kundernes oplysninger, såsom lejeindtægter, omkostninger, kapitaludgifter, arealer m.m. Det er kundens ansvar at sikre nøjagtigheden af disse oplysninger, og det er af afgørende betydning, at vi som valuarer har adgang til alle relevante oplysninger.

De fleste ejendomme skal besigtiges både indvendigt og udvendigt. Hvis dette ikke er muligt, kan der udføres en skrivebordsvurdering. Ved valuarvurdering af andelsboligforeninger er en besigtigelse påkrævet, men den kan undlades ved en genvurdering.

Herefter analyserer vi ejendommens markedsforhold, herunder hvilket afkast investorer kræver for denne type ejendom og beliggenhed. Vi sammenligner disse forhold med solgte sammenlignelige erhvervsejendomme og udarbejder en beregning af ejendommens værdi.

Honorarer afhænger af, hvilken type ejendom det er, hvor mange ejendomme, der skal vurderes og om det er en enkelt stående vurdering eller tilbagevendende. Der tilbydes mængderabat ved porteføljevurderinger og tilbagevendende vurderinger.

Ved værdiansættelse af ejendomsporteføljer, der er placeret uden for Danmark, kan vi også bistå med disse vurderinger. Croisette har lokale afdelinger rundt i Norden, og udover det, er vi partnere med Knight Frank, hvilket giver os adgang til lokale samarbejdspartnere over hele verden. Dette gør os til en international aktør på området. Vi arbejder tæt sammen med Knight Frank og tilbyder i samarbejde med dem MRIC-vurderinger samt vurderinger udarbejdet med ARGUS Enterprise.

Hos Croisette lever vi op til Bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved en valuar. Vores valuar har en Diplomuddannelse i Vurdering og Ejendomsinvestering samt mange års erfaring med værdiansættelse af erhvervsejendomme og en solid indsigt i markedet.

Når en andelsboligforening skal fastsætte andelskronen, har den mulighed for at benytte sig af tre forskellige metoder: den offentlige vurdering, anskaffelsessummen eller en valuarvurdering.

 • Offentlig vurdering: Den offentlige vurdering er en vurdering af ejendommens værdi foretaget af skattemyndigheden Denne værdi bruges normalt til at beregne ejendomsskatten, og den afspejler ikke nødvendigvis den aktuelle markedsværdi af andelsboligen. Brugen af den offentlige vurdering til at fastsætte andelskronen kan føre til unøjagtige priser, især hvis markedsværdien af andelsboligen har ændret sig betydeligt siden seneste offentlige vurdering, og der ikke er kommet nye offentlige vurderinger til andelsboligforeningen i over 10 år.
 • Anskaffelsesprisen: Anskaffelsesprisen er den pris, som andelsboligforeningen blev købt for ved stiftelsen af andelsboligforeningen. Hvis det er en ældre forening, kan der have været store ændringer i markedsværdien, siden foreningen blev stiftet. Derfor afspejler anskaffelsesprisen muligvis ikke den aktuelle markedsværdi nøjagtigt.
 • Valuarvurdering: En valuarvurdering udføres af en valuar, der analyserer markedet og ejendommens specifikke forhold for at fastsætte den aktuelle markedsværdi. Denne metode anses ofte for at være den mest nøjagtige måde at fastsætte andelskronen på, da den tager hensyn til de aktuelle markedsforhold samt ejendommens tilstand. Valuarvurderinger er normalt mere pålidelige, da de tager hensyn til en bred vifte af faktorer, der kan påvirke ejendommens værdi.

Hör av dig

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Se ejendomme