Myyntineuvonanto

Jos olet sijoittaja ja pohdit kiinteistöjen myymistä, ota epäröimättä yhteyttä Croisetten transaktiotiimiin. Olemme valmiina ylittämään odotuksesi.

Miksi valita Croisette neuvonantajaksi kiinteistön myynnissä?

Me palvelemme omistajia kokonaisvaltaisesti, johdamme myyntiprosessia ja saatamme sen kunnialla päätökseen. Tähän sisältyy alkuanalyysi, myyntimateriaalin tuottaminen, markkinointi, tarjousten arviointi, due diligence -prosessin koordinointi, sekä loppuneuvottelu ja kaupan loppuunsaattaminen. Autamme asiakkaitamme myös laki- ja veroasiantuntijoiden valitsemisessa ja pidämme tiiviisti yhteyttä heidän kanssaan.

Prosessimme

01.
Alkuanalyysi

Myyntineuvonannon keskiössä on kohdekiinteistön perusteellinen analyysi. Teemme sen huolella varmistaaksemme olennaisen tiedon laadukkuuden, luodaksemme optimaaliset edellytykset kaupan toteutumiselle, sekä minimoidaksemme epävarmuustekijät myyntiprosessin myöhemmissä vaiheissa.

02.
Myyntimateriaali

Kaikkien toimeksiantojen alussa tuotamme laadukkaan ja visuaalisen myyntimateriaalin, joka on räätälöity erikseen kullekin kohteelle. Näin maksimoimme potentiaalisten ostajien kiinnostuksen.

03.
Markkinointi ja tarjousten arviointi

Meille on erittäin tärkeää rakentaa ja ylläpitää henkilökohtaisia kontakteja kaikkiin sijoittajiin. Aktiivisella kommunikoinnilla varmistamme, että jokainen potentiaalinen sijoittaja saa kohteesta riittävät tiedot tarjouksen tekemistä varten. Arvioimme tarjoukset ja tarjoajien profiilit yhdessä omistajan kanssa luodaksemme mahdollisimman hyvän perustan päätöksenteolle.

04.
Due diligence, DD

Kun omistaja on päättänyt etenemisestä, käynnistetään due diligence -prosessi. Sen myötä ostaja pääsee perehtymään kiinteistöön tarkemmin niin taloudelliselta, tekniseltä kuin juridiseltakin kannalta. Croisette tarjoaa omistajan käyttöön hallinnoimamme datahuoneen, jonne tallennetaan omistajan digitaaliset asiakirjat. Datahuone mahdollistaa nopean ja selkeän vuorovaikutuksen ostajan ja omistajan välillä.

05.
Neuvottelut ja kaupan päättäminen

Due diligence -prosessin aikana ostajan kanssa neuvotellaan kauppakirjasta. Autamme omistajaa näissä neuvotteluissa siihen asti, kunnes sopimus on allekirjoitettu ja kiinteistön omistus on siirtynyt ostajalle.

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit? Tarvitsetko neuvoa?

Vapaat tilat