Ilmastoneutraali yritys

Croisette on kiinteistöalan edelläkävijä ja Ruotsin ensimmäinen kiinteistöalan ilmastoneutraali yritys, joka nykyään ylikompensoi päästönsä. Olemme erittäin ylpeitä ilmastoneutraaliudesta, mutta tämä on vasta alkua.

Ensimmäisenä kiinteistöalalla - Croisette ilmastoneutraali ja ylikompensoi päästöjään

Miten toimimme kestävästi

Siitä lähtien kun yritys perustettiin vuonna 2015, Croisetten perusideana on ollut tehdä asiat toisin. Ei vain palveluvalikoiman kautta, vaan myös toimimalla esimerkkinä kestävästä kehityksestä kasvun suhteen. Haluamme ydinarvojemme näkyvän kaikessa, mitä teemme – varsinkin siinä, kuinka huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen.

110 % päästöistämme kompensoidaan

Ilmastoneutraalius vaatii erittäin merkittäviä muutoksia olemassa oleviin toimintatapoihin. Toimintasuunnitelmamme pohjalta jatkamme fokusalueisiimme keskittymistä ympäristötavoitteidemme saavuttamiseksi. Kaikkien toimenpiteidemme tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Investoimme myös hankkeisiin, jotka tuottavat puhdasta ja kestävää energiaa, joten olemme itse asiassa enemmän kuin ilmastoneutraaleja – olemme ilmastopositiivisia.

Ilmastoneutraalius
– näin se toimii

01.
Analysoi päästösi

Ensimmäinen askel on selvittää, kuinka suurista päästöistä olemme yrityksenä vastuussa. Päästöt on laskettu PAS 2060- ja Greenhouse Gas Protocol -standardien perusteella. Tulos on sitten jaettu kolmeen osaan. Scope 1, 2 ja 3. Tämä tarkoittaa, että koko hiilijalanjälkemme on huomioitu.

02.
Aseta tavoitteita ja laadi toimintasuunnitelma

Kun päästöt on tunnistettu ja analysoitu, on aika asettaa tavoitteet päästöjen vähentämiselle ja laatia toimintasuunnitelma. Analyysi osoittaa, mistä suurimmat päästöt ovat peräisin. Nyt on laadittu suunnitelma siitä, mitä meidän on tehtävä päästöjemme vähentämiseksi.

03.
Kompensoi vähintään 110 % päästöistä

Me uskomme kestävään ja puhtaaseen energiaan. Siksi kompensoimme päästömme sellaisten hankkeiden kautta, joiden uskomme vaikuttavan ympäristöön pitkällä aikavälillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Olen vakuuttunut siitä, että tämä on tulevaisuus ja itsestään selvä tapa toimia. Innovatiivisena kiinteistöalan neuvonantajana meillä on suuri vastuu johtaa alaa oikeaan suuntaan. Päätös kompensoida päästöjämme ja lisäksi 10 prosenttia ylimääräistä korvausta historiallisista päästöistä on meille itsestäänselvyys. Kaikkien yritysten, eikä vähiten kiinteistöalan yritysten, on aika nostaa katseensa ja alkaa ottaa vastuuta ilmastokysymyksestä. Olen tietysti iloinen ja ylpeä siitä, että meillä on kunnia olla ensimmäinen, mutta meille on nyt tärkeintä, että ei kestä kauan, ennen kuin ilmastoneutraaliustodistukset ovat standardi kaikille kiinteistöalalla työskenteleville.

Per Svensson

CEO & Founder, Croisette Real Estate Partner

Me investoimme
Kestävään ja puhtaaseen energiaan

Vaikka ympäristövaikutuksemme on jo suhteellisen pieni, ymmärrämme, että se ei vielä vaikuta asioihin riittävästi. Siksi ylikompensoimme kaikki päästömme. Olemme myös päättäneet ottaa ylimääräisen askeleen ja kompensoida 10 % lisää päästöistämme projekteissa, joihin uskomme. Uskomme, että puhdas energia auttaa meitä matkalla kohti kestävämpää maailmaa.

110 % päästöistä kompensoidaan

Uskomme kestävään ja puhtaaseen energiaan. Siksi kompensoimme päästöjä investoimalla hankkeisiin, joilla uskomme olevan pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön.

Lue lisää hankkeista, joihin Croisette investoi:

Siam Solar

Johtava toimija kohti Kaakkois-Aasian kestävää energiatulevaisuutta

Siam Solar -projektilla on suuri merkitys Thaimaan siirtymisessä puhtaaseen energiaan. Hankkeeseen kuuluu kymmenen aurinkovoimalaa, jotka käyttävät kehittynyttä ja ympäristöystävällistä teknologiaa tuottamaan puhdasta ja kestävää sähköä. Ekologisen ja puhtaan sähkön lisäksi hanke kehittää myös paikallista infrastruktuuria ja tarjoaa työllistymismahdollisuuksia paikallisesti koulutetuille ja kouluttamattomille työntekijöille laitteiden valmistuksessa, asennuksessa, käytössä ja huollossa. Tämän lisäksi projekti edistää useita YK:n maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti tavoitteita 7, 8, 11 ja 13.

Ulubelo Geothermal

Etelä-Sumatran geotermisten kenttien hyödyntäminen puhtaan energian tuotannossa

Ulubelun voimalaitos sijaitsee Etelä-Sumatralla, ja se hyödyntää alueen geotermistä kenttää tuottaakseen puhdasta sähköä Sumatran yhteenliitettyä verkkoa varten. Maan alainen geoterminen varasto tuottaa höyryä, joka pyörittää turbiinia ja generaattoria puhtaan ja uusiutuvan sähkön tuottamiseksi. Geoterminen energia on loppumaton energialähde, joten se monipuolistaa myös Indonesian sähköntuotantolähteitä parantaen energiavarmuutta ja vieden maata kohti vähähiilistä energiatulevaisuutta.

Ekologisen ja puhtaan sähkön lisäksi hanke parantaa myös paikallista infrastruktuuria ja tarjoaa työllistymismahdollisuuksia paikallisesti koulutetuille ja kouluttamattomille työntekijöille laitteiden valmistuksessa, asennuksessa, käytössä ja huollossa. Lisäksi projekti edistää useita YK:n maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti tavoitteita 7, 8 ja 13.

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit? Tarvitsetko neuvoa?

Vapaat tilat