Croisetten tietosuojakäytäntö

Croisette on sitoutunut suojelemaan yksilöllisiä oikeuksiasi ja henkilötietojasi. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, miten keräämme, käytämme, säilytämme ja jaamme henkilötietoja.

Croisette on jaettu eri yrityksiin, ja tämä käytäntö koskee kaikkia Croisette-brändin alla toimivia yrityksiä. Riippuen siis siitä, minkä organisaation kanssa olet tekemisissä, kyseinen organisaatio on rekisterinpitäjä. Me keskustasolla autamme kuitenkin tietenkin kaikissa kysymyksissäsi.

Käsittelemme henkilötietoja useista eri syistä. Kun kirjoitamme ”sinä”, tarkoitamme sinua asiakkaana, potentiaalisena asiakkaana, tarjoajana, keinottelijana, valtuutettuna edustajana, ostajana ja myyjänä.

Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron käsittelyssä on aina noudatettava yleistä tietosuoja-asetusta ja Ruotsin lainsäädäntöä. Tämän tietosuojaselosteen avulla haluamme siksi selittää, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä.

On tärkeää, että luet ja ymmärrät, miten käsittelemme henkilötietoja. Henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä, kun otat meihin yhteyttä tai kun ostat tuotteita ja palveluita. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää elävään henkilöön. Henkilötietoihin, jotka voidaan suoraan yhdistää henkilöön, voivat kuulua nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Henkilötiedot, joita ei voida suoraan yhdistää henkilöön, mutta joita voidaan käyttää täydentävien tietojen avulla, voivat myös olla henkilötietoja, kuten IP-numero.

Mitä on henkilötietojen käsittely?

Kaikkia kerättyjä henkilötietoja on käsiteltävä jollakin tavalla. Tämä voi tapahtua sekä automatisoidusti, esimerkiksi tietojärjestelmissämme, että fyysisesti, esimerkiksi fyysisissä kansioissa.

Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen:

Käyttötarkoitus Oikeusperusta Käsitellyt henkilötiedot Varastointiaika
Henkilötiedot, joita käsitellään suoramarkkinoinnin yhteydessä puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä.
Oikeutettu etu
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asumistoiveet.
2 vuotta
Mainostaa, että tuote on myyty.
Suostumus
Nimi, osoite, kuva.
2 vuotta
Tiedot kerättiin avoimiin virkoihin rekrytoinnin yhteydessä.
Oikeutettu etu
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
2 vuotta
Lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpidon, täyttäminen.
Lakisääteinen velvoite
Nimi, osoite, sosiaaliturvatunnus, pankkitilin numero, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
7 vuotta
Henkilötiedot, jotka kerätään laskujen lähettämistä ja maksun tarkistamista varten.
Sopimukset
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
7 vuotta
Tapahtumissa ja muissa kokoontumisissa käsiteltävät henkilötiedot.
Oikeutettu etu
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdolliset allergiat.
3 kuukautta, mahdolliset allergiat tapahtuman lopussa.

Asiakkaina, ostajina, keinottelijoina, myyjinä ja potentiaalisina myyjinä:

Käyttötarkoitus Oikeusperusta Käsitellyt henkilötiedot Varastointiaika
Tiedot, joita käsitellään asumispalvelujen hallinnoinnissa ja sopimusten tekemisessä, kuten perintöasioissa, uudisrakentamisessa ja vuokrasopimuksissa.
Sopimukset
Nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, lainasitoumus, pankin valinta, kauppasopimus ja liitteet, joissa on tietoja kiinteistöstä, huoneiston numero, pankkitiedot, kiinteistön nimitys.
10 vuotta
Muiden palveluiden varaaminen myyntiä ja muuttoa varten (homestyling, valokuvaus, siivous, energiailmoitukset, oikeudellinen neuvonta, tarkastukset ja mittaukset).
Sopimukset
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
3 kuukautta
Arkistoi tiedosto FMI:n mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Lakisääteinen velvoite
Kaikki FMI:n valvonnassa tarvittavat tiedot. Henkilö- ja yhteystietojen lisäksi myös kaikki liiketoimen tiedot ja viestintä, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sosiaaliturvatunnus, lainatiedot, huoneiston numero, kiinteistötunnus.
10 vuotta
Tiedot, joita meidän on lain mukaan käsiteltävä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi.
Oikeutettu etu
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
2 vuotta
Kiinteistön kirjallisen arvonmäärityksen hallinnointi.
Sopimukset
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kiinteistötunnus, huoneistotunnus, henkilönumero, satamakoodi.
10 vuotta

Missä henkilötietojesi käsittely tapahtuu

Pyrimme aina käsittelemään kaikki henkilötietosi EU:n/ETA:n alueella. Jos tämä ei ole mahdollista, varmistamme aina, että henkilötietojasi suojataan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Muutamissa käsittelytoimissa tietojasi saatetaan jakaa Yhdysvalloissa sijaitsevien organisaatioiden kanssa, kuten sosiaalisen median ja markkinointityökalujen yhteydessä, ja näissä tapauksissa henkilötietojasi suojataan vakiosopimuslausekkeilla.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Kun osoitat meille kiinnostusta kiinteistöä kohtaan tai kerrot tulevista toiveistasi, sinulle saatetaan tarjota samankaltaisia kiinteistöjä, jotka tulevat markkinoille. Annat suostumuksesi tähän yhdistämiseen ja voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Kenen kanssa jaamme henkilötietojasi:

Saatamme jakaa henkilötietojasi muille organisaatioille, kuten Knight Frankille, joiden kanssa meillä on kumppanuuksia. Näitä ovat mm:

Tietojen käsittelijät: Nämä käsittelevät tietoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Meillä on tietojen käsittelijöitä seuraavissa luokissa:

Saatamme myös jakaa henkilötietojasi muiden rekisterinpitäjien kanssa. Nämä organisaatiot ovat yksin vastuussa käsittelystä, emmekä voi asettaa niille mitään vaatimuksia. Näitä ovat mm:

Mistä saamme henkilötietosi:

Milloin:

Saatamme kerätä henkilötietoja myös yhteistyökumppaneiltamme ja asiakkailtamme, jotka käyttävät palveluitamme, esimerkiksi vuokratessamme asuntoja tai myydessämme uudisrakennuksia.

Keräämme vain kyseiseen tarkoitukseen tarvittavat henkilötiedot.

Sinun oikeutesi:

Olemme vastuussa siitä, että henkilötietojasi käsitellään oikein ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tässä osiossa selvitämme henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi. Jotta voimme täyttää oikeuksiasi koskevan pyyntösi, meidän on varmistettava, että kysyjä on oikea henkilö, minkä vuoksi meidän on voitava tunnistaa sinut. Kaikki tämä sinun turvallisuutesi vuoksi.

Pääsyoikeus

Olemme avoimia sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Sinulla on oikeus pyytää rekisteriotetta siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä henkilötietoja meillä on sinusta. Voit siis pyytää pääsyä henkilötietoihisi.

Oikaisuoikeus

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että meillä on tarkat henkilötiedot sinusta. Jos uskot, että henkilötietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus saada ne korjattua. Voi myös olla, että tiedot ovat puutteellisia ja niitä on täydennettävä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Henkilötietosi kuuluvat sinulle, ja me vain lainaamme niitä. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua, jos esimerkiksi uskot, että niitä käsitellään laittomasti tai että niitä ei enää tarvita. Joissakin tapauksissa meidän on kuitenkin jatkettava henkilötietojen käsittelyä, jos sitä edellyttävät muut lait, kuten kirjanpitolaki. Kun muut lait pakottavat meidät jatkamaan henkilötietojesi käsittelyä, emme voi poistaa tietojasi.

Oikeus rajoituksiin

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tapauksissa. Tämä tarkoittaa, että henkilötietojasi voidaan käsitellä vain tiettyihin tarkoituksiin. Näin voi olla, jos rekisteröity vastustaa tietojen paikkansapitävyyttä tai jos tietoja käsitellään lainvastaisesti. Henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan näin ollen tutkinnan ajaksi.

Oikeus vastustaa tietyntyyppistä käsittelyä

Tapauksissa, joissa käytämme etujen tasapainottamista, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Jos katsomme, että käsittelymme on tärkeämpää kuin rekisteröidyn etu, jatkamme henkilötietojen käsittelyä. Jos vastustat suoramarkkinointia, lopetamme käsittelyn.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jos henkilötietojasi käsitellään automatisoidusti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, sinulla on oikeus saada kopio henkilötiedoistasi jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja mahdollisuus siirtää ne suoraan toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jos uskot, että käsittelemme henkilötietojasi väärin, voit ottaa meihin yhteyttä. Sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä Datainspektioneniin, jos haluat tehdä valituksen siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Ruotsin tietosuojaviranomainen on henkilötietojen käsittelystä vastaava valvontaviranomainen Ruotsissa.

Suostumuksen peruuttaminen:

Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumukseen perustuvalla oikeusperusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa käsittelyn lopettamiseksi.

Miten suojaamme henkilötietojasi

Sinun pitäisi aina tuntea olosi turvalliseksi, kun luovutat henkilötietojasi meille Croisetteen. Käytämme aktiivisesti sekä teknisiä että organisatorisia turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi, ja vain henkilökunnalla ja yhteistyökumppaneilla, joilla on oikea valtuutus, on pääsy henkilötietoihisi.

Evästeet:

Käytämme Google Analyticsia ja Hubspotia verkkosivustomme kävijämäärien seurantaan. Tätä käytetään vain sivujemme ja sivustomme kävijämäärien seurantaan, joten emme voi seurata tai jäljittää yksittäisiä käyttäjiä tai heidän fyysisiä osoitteitaan.

Yhteystiedot

Jos sinulla on tietosuojapolitiikkaamme koskevia kysymyksiä tai kommentteja, voit ottaa yhteyttä Croisetteen.

Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen dataskydd@croisette.se tai kirjoittaa kirjeen osoitteeseen Croisette AB Malmön pääkonttori, Hyllie Boulevard 8c, 215 32 Malmö, Ruotsi.

Vapaat tilat