Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Malmö, Slottsstaden Köpenhamnsvägen 9A (Bostadsrättslokal)
495 000 kr som utgångspris
Avgift: 14 749 kr
inkl. värme, vatten & bredband.
Boarea: 182 m2
Areakälla: Föreningens information
Våning: 1 av 1
Hiss: Nej
Härlig bostadsrättslokal i två plan med fantastiska möjligheter!

Nu ges ett strålande tillfälle att förvärva denna fantastiska bostadsrättslokal, belägen på utmärkt skyltläge på hörnan av Köpenhamnsvägen/Mariedalsvägen. Lokalens generösa kvadratmeter om 182 kvm gör lokalen väldigt formbar och möjliggör flera olika användningsområden. Stora fönsterpartier skänker både fint ljus och skapar perfekt yta för marknadsföring och produktexponering. I lokalen finns också en rymlig källardel. Varmt välkommen på visning!

Visningar

Intresserad? Ring för tidsbokning av visning, alt. kontakta oss via formuläret nedan.

Bostadsbeskrivning

Rumsbeskrivning

Basfakta

Upplåtelseform:

Bostadsrätt

Lägenhetsnummer förening:

46

Kommentar till andelstal:

Föreningens ekonomiska förvaltare HSB uppger följande andelstal: Andelstal årsavgift: 2,52414%. Andelstal insats: 2,52414%. Inga vidare specifikationer har angivits.

Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning:

885075 kr

Kommentar till nettoskuldsättningen:

Är det av största vikt uppmanas köpare att kontrollera detta och kontakta föreningen.

Pantsättning:

Nej

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Byggnad

Fastighetsbeteckning:

Tomtebo 13

Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Byggnadsår:

1954

Uppvärmning:

Fjärrvärme

Energideklaration:

Energiklass: F
Primärenergital: 143kWh/m²
Utförd
Datum: 16 mars 2017

Förening

Namn:

HSB Brf Lessö

Organisationsnummer:

746000-6070

Allmänt om föreningen:

HSB Brf Lessö bildades 1954 i samband med byggnationen och består av 123 lägenheter, 4 lokaler upplåtna med bostadsrätt samt 3 lokaler upplåtna med hyresrätt . Marken är bebyggd med två bostadshus och föreningen består av adresserna Köpenhamnsvägen 9, Mariedalsvägen 49 samt Kramersvägen 2. Föreningen innehar marken med tomträtt, nästa omförhandling av tomträttsavgäld under år 2028 (nuvarande tomträttsavgäld löper ut 2028-12-31). HSB sköter föreningens ekonomiska förvaltning.

Tvättstugan finns i källaren, föreningen har sex tvättstugor totalt med åtkomst genom nyckel.
Det finns även bastu, hobbyrum, barnvagnsrum, lekplats, gemensam grill, utemöbler och cykelförråd.

Föreningen har inte något kollektivt elavtal utan medlemmen väljer själv leverantör.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar.
Bostadsrättstillägg ingår i årsavgiften.

Äger föreningen marken:

Nej, tomträtt. Nästa omförhandling under år 2028. Nuvarande tomträttsavgäld löper ut 2028-12-31.

Äkta bostadsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

Det finns 79 st garageplatser att hyra för ca 365 kr/månad, kösystem tillämpas. Det finns 27 st parkeringsplatser att hyra för ca 200 kr/månad, kösystem tillämpas. Garage- och parkeringsplatsavgifterna höjs med 20 kr/månad per årsskifte. I dagsläget finns inga lediga platser. Boendeparkering finns i området.

Bredband/TV:

Föreningen är ansluten till digital-TV via Tele2, ett basutbud ingår i avgiften. Läs mer på www.tele2.se Föreningen är ansluten till internet via Öretel, 1/1 Gbt/s ingår i avgiften.

Renoveringar:

Utförda:
2002 nya elstammar och omdragen el i samtliga lägenheter.
2014 fasaderna fogades om och tak lades om.
2014 miljöhuset byggdes om för att uppfylla kraven på antal sopkärl i och med källsortering av matavfall.
2014 postboxar installerades i trapphusens entréer.
2016-2017 föreningen genomförde ett stort omplanteringsarbete av växter för att göra rabatterna fina på våren och sommaren.
2018 utbyte av samtliga lampor i trapphus, källare och vindar till led-belysning har genomförts.
2018 energiutredning för en klimatanpassad framtid.
2018 cykelställ på gården utökades.
2017-2019 - stambyte av vatten- och avloppsstammar inklusive badrumsrenoveringar i samtliga lägenheter.
2021 - renoverat lås och porttelefonen
2021 - trapphusmålning

I dagsläget har föreningen inga större renoveringar planerade, utan endast löpande periodiskt underhåll (för mer information se föreningens senaste årsredovisning från 2022).

Tillåter föreningen delat ägande:

Ja

Ekonomi:

Föreningen höjde avgiften med 11 % per den 1/1-2023.

Föreningen tar ut följande kostnader i samband med överlåtelsen:
Överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet samt pantsättningsavgift 1 % av prisbasbeloppet.
Föreningen kräver individuellt medlemskap i HSB-föreningen. Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om medlemskap i föreningen tas. Medlemsavgift i HSB kostar ca 500 kr/person och en engångssumma tas ut första året om 300 kr/hushåll. Ansökan om medlemskap görs på www.hsb.se/malmo.

Överlåtelseavgift:

1 313 kr

Pantsättningsavgift:

525 kr

Övrigt:

Föreningsinformationen är inhämtad från berörd förening. Intresserade spekulanter uppmanas att kontrollera denna information med representant ur styrelsen före ett köp.

Allmänt om lägenheten

Föreningens ekonomiska förvaltare HSB uppger följande andelstal:
Andelstal årsavgift: 2,52414%.
Andelstal insats: 2,52414%.
Inga vidare specifikationer har angivits.

Omgivning

Allmänt om området:

Detta område är ett av Malmös mest attraktiva och populära område för alla åldersgrupper. Slottsstaden kallades tidigare i folkmun för "Käppastan" med anledning av att många äldre bodde här. Området täcker stora delar av Västra Innerstaden och angränsar till stadsdelarna Fridhem, Ribersborg, Fågelbacken/Davidshall, Pildammarna och Dammfri. Närhet har du till både hav, parker och City. På kort cykelavstånd når du Centralstationen, gamla innerstaden och med bil är vi här nära Öresundsbron och underbara Danmark. Här finns även gott om bra bussförbindelser till övriga delar av staden.

Längsmed Regementsgatan finner vi allehanda butiker såsom blomsterbutiker, klädbutiker och inte minst inspirerande inredningsbutiker. Här finns även apotek, konditori, pizzerior, restauranger och caféer. Kronprinsens köpcentrum har allt du behöver när du behöver det med livsmedelsbutik med sena öppettider, Systembolag, optiker, pappershandel och omfattande utbud av lunchrestauranger.

Viktig information

ALLMÄN INFORMATION:
De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren, samt berörd förening och dess hemsida om sådan finnes. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera uppgifter rörande exempelvis lediga p-platser, kommande renoveringar, källarutrymmen, tvättstuga, andra utrymmen tillhörande föreningen, eventuella avgiftsförändringar samt annat av betydelse för köpet av bostadsrätten. Köpare/spekulanter uppmanas också att kontrollera årsredovisning samt stadgar för föreningen.

UNDERSÖKNINGSPLIKT ETC:
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt;
Bostadsrätten ska efter köpet stämma överens med vad som avtalats mellan köpare och säljare samt vad köparen har fog att förvänta sig; sett i ljuset av bostadsrättens ålder, pris, skick och användning. Reglerna om fel i bostadsrätt finns i köplagen (eftersom en bostadsrätt är lös egendom) men vid prövning av fel och felansvar hämtas ofta inspiration från reglerna i jordabalken. En del av reglerna har också bildats genom praxis, efter att tvister om fel och felansvar har prövats av domstol.

Köparens undersökningsplikt
Köparens undersökning av bostadsrätten möjliggörs i regel genom att en visning av bostaden genomförs. Om köparen före sitt köp har genomfört en undersökning, får köparen inte i efterhand såsom fel åberopa vad som borde ha märkts vid undersökningen. Om köparen uppmärksammar något vid sin undersökning, och inte själv kan dra någon slutsats av detta, måste köparen gå vidare; t.ex. genom att anlita en sakkunnig, för att fullgöra sin undersökningsplikt. Annorlunda beskrivet kan köparen inte i efterhand åberopa något som ett fel, om det kan konstateras att omständigheten hade upptäckts om en sådan undersökning som varit påkallad hade genomförts.
Köparen bör också tänka på att säljaren inte ansvarar för fel eller brister som köparen borde ha räknat med eller borde förväntat sig. Skulle t.ex. ett fel uppstå på någon av lägenhetens vitvaror kan det vara något köparen bort räkna med, med hänsyn till dess ålder och beräknade livslängd. Köparens skyldighet att undersöka omfattar inte enbart bostadsrätten utan även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör granskas, t.ex. om föreningen ska genomföra större renoveringar, höja sina avgifter eller liknande. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför ingå i köparens undersökning, liksom genomgång av stadgarna och senaste årsredovisningen.

Säljarens skyldigheter och betydelsen av att bostadsrätten överlåts i befintligt skick
För att säljaren ska bli ansvarig för ett påstått fel, när bostadsrätten säljs i befintligt skick, krävs att omständigheten innebär att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till ålder, pris, användning och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Att bostadsrätten överlåts i befintligt skick kan alltså beskrivas som en form av ansvarsbegränsning för säljarens del.
Emellertid åvilar det säljaren att upplysa om väsentliga förhållanden rörande bostadsrätten. Även om bostadsrätten sålts i befintligt skick, kan den alltså anses vara felaktig om den avviker från uppgifter om bostadsrätten som säljaren har lämnat före köpet, eller om säljaren före köpet har undanhållit omständigheter av något väsentligt förhållande och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Det ligger alltså i säljarens eget intresse att upplysa köparen om fel eller symptom på fel som säljaren känner till - eller misstänker. Det som säljaren redovisat kan i normalfallet inte senare åberopas av köparen som fel.
Vidare ansvarar säljaren för utfästelser säljaren lämnar. Utfästelser kan också innebära att köparens skyldighet att undersöka visst förhållande minskas som följd av en sådan. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas dock inte som utfästelser.

Avtalsfrihet
Denna information beskriver, kortfattat, den ansvarsfördelning som enligt lag gäller mellan köpare och säljare. Emellertid råder avtalsfrihet i frågan om ansvarsfördelningen vilket innebär att parterna kan avtala om en annan fördelning än den som beskrivits ovan. Som exempel kan nämnas när en säljare friskriver sig från ansvar genom en friskrivningsklausul, eller när en dolda fel-försäkring tecknas för objektet.

DRIFTSKOSTNADER:
Driftskostnader som anges kan vara antingen verklig förbrukning för det specifika objektet alternativt schablonmässiga uppskattningar. Beroende på typ av driftskostnad så kan den vara specificerad antingen under driftskostnader eller i årsavgiften. Hemförsäkringen och förbrukning av hushållsel är i normalfallet inte en sådan driftskostnad som anges om de inte är obligatoriska tillägg till årsavgiften.

ÖVRIGA KOSTNADER:
Föreningen eller den ekonomiska förvaltaren tar i normalfallet ut en överlåtelseavgift på högst 2,5 % av prisbasbeloppet. Det är olika om den faller på säljaren eller köparen. Ofta tas också en pantsättningsavgift på 1 % av prisbasbeloppet ut om man pantsätter bostadsrätten. Eventuell medlemsavgift till föreningen kan också förekomma. Dessa summor kan variera, framförallt hos bostadsföreningar. För närmre information vänligen se stadgarna eller konsultera ansvarig mäklare.

BUDGIVNING:
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken köpare eller säljare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. Vi tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren i normalfallet löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga budgivare. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet. Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut i fråga om försäljningen, det är hela tiden säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare är skyldig att vidarebefordra samtliga bud och meddelanden till säljaren som inkommer innan köpeavtal har undertecknats. Avsteg från den öppna budgivningen kan göras på säljarens inrådan om villkorade bud inkommer. Detta kan bland annat innebära att spekulanter/budgivare inte får reda på alla bud som läggs.

BOENDEKOSTNADSKALKYL:
Köpare/spekulanter har rätt att i god tid före köpet få en individuell boendekostnadskalkyl upprättad om så önskas. Köpare/spekulanter uppmanas att kontakta fastighetsmäklaren för att få denna kalkyl upprättad.

FASTIGHETSMÄKLARENS SIDOTJÄNSTER:
Enligt lag får mäklare erbjuda sidotjänster så länge dessa inte är förtroenderubbande och eventuell ersättning endast är obetydlig. Fastighetsmäklaren ska, innan avtal ingås, informera säljare och tilltänkta köpare om sådana tjänster samt den ersättning denne, eller fastighetsmäklarföretaget, får för dessa. Redovisning av våra sidotjänster: Förmedling av Hemnet-annons i enlighet med administrationsersättningen nedan.

ANNONSERING PÅ HEMNET.SE:
Våningen & Villan har fått i uppdrag av Hemnet AB, org.nr 556260-0089, att via sina fastighetsmäklare förmedla annonserbjudanden till uppdragsgivare. Uppdragsgivaren kan således, via mäklarens förmedling, av Hemnet ha erbjudits att införa en annons rörande försäljning av bostadsobjekt i Hemnets kanaler, såsom definierat i Hemnets Annonsavtal. Annonstjänsten tillhandahålls enligt Hemnets Annonsavtal. Annonsavgiften faktureras uppdragsgivaren direkt av Hemnet. Denna avgift ingår ej i mäklararvodet.

För mäklarfirmans förmedling och administration av annonsavtal samt införande av annons för kunds räkning utgår en administrationsersättning om 30 % av annonskostnad som erlagts av kund. Mäklarfirman samarbetar med Hemnet kring förmedling och administration av tilläggsprodukter som Hemnet kan komma att erbjuda kund. Mäklarfirmans ersättningsnivå är enligt följande:

Procentandel Plus och Premium-försäljning för Mäklarfirman*:
Vid 0–30 % ges 20 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid 31–75 % ges 30 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
Vid över 75 % ges 40 % provision på tilläggsprodukterna Plus, Premium, Raketen och förnya annons**
* Procentandel beräknas kvartalsvis
** Provision utgår för tydlighetens skull inte på del av intäkt som härrör från Hemnet Bas

Under en period fram till den 31 december 2021 utgår dessutom ytterligare 10 procentenheter i provision, varvid således 30, 40 respektive 50 % provision utbetalas. Dessutom får mäklarfirman en engångsersättning per mäklare om 2 000 kr som ersättning för sin investering i utbildning genom den försäljningsintroduktion avseende tilläggsprodukterna som erbjuds av Hemnet.

Fastighetsmäklaren mottager ingen ersättning för denna förmedling, vare sig direkt eller indirekt om inte fastighetsmäklaren är delägare i fastighetsmäklarbolaget, då kan ersättningen indirekt komma fastighetsmäklaren tillgodo.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER:
Vill du veta mer hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du läsa det på: www.vaningen.se/dataskyddspolicy Vi uppmanar dig att läsa den i sin helhet.

ÖVRIGT:
Köparen uppmanas även att efter tillträdet, för egen säkerhet samt i försäkringssyfte byta lås då antal nycklar inte alltid kan garanteras.

Planritning

Kolla restider

All available premises