property image property image property image
 • property image
 • property image
 • property image

Knislinge

Norra Industrigatan 3

Norra Industrigatan 3

Fullt uthyrda Industri- och kontorsfastigheter i Östra Göinge med utvecklingsbar mark

Äganderätterna Pärlugglan 1, Pärlugglan 2 och Svalan 5 har en total uthyrningsbar Area om 3 840 m² och en markareal om 34 206 m². Byggnaderna på Fastigheterna uppfördes mellan år 1961-1982 och innehåller lokaler i vilka det huvudsakligen bedrivs industriverksamhet och kontorsverksamhet. Nyligen omförhandlat hyreskontraktet med hyresgästen till förbättrade villkor för fastighetsägaren. Omförhandlingen av hyreskontrakt omfattar den totala uthyrningsbara Arean av Fastigheterna och sträcker sig över tre år, med tre års förlängning. För Fastigheterna Pärlugglan 1 och Pärlugglan 2 tillåter detaljplanen bebyggelse för småindustriändamål, tomtytan är stor och bedöms vara möjlig att bebygga ytterligare. På fastigheten Pärlugglan 1 finns en sammanhängande byggnad som utgörs av fyra byggnadsdelar, vilka är uppförda mellan 1961–1982 med en markareal om 28 301 m² och uthyrningsbar Area om 3 482 m². Fastigheten Pärlugglan 2 har en markareal om 3 697 m², på fastigheten finns en uppförd kontorsbyggnad byggd 1976 med en uthyrningsbar area om 358 m². Byggnaden består av en 1-plansdel och en 1½-plansdel samt en mindre källardel vilken i huvudsak nyttjas som arkivutrymme. Ekonomi: Hyresgästen står för kostnad av el, värme, ventilation och VA. Fastighetsägaren står för kostnad av F-skatt.

Information

Area

3 ㎡

Property type

Office

Access

Enligt överenskommelse

Rent

Contact us

property image

Knislinge

Norra Industrigatan 3

Norra Industrigatan 3

 • property image
 • property image
 • Fullt uthyrda Industri- och kontorsfastigheter i Östra Göinge med utvecklingsbar mark

  Äganderätterna Pärlugglan 1, Pärlugglan 2 och Svalan 5 har en total uthyrningsbar Area om 3 840 m² och en markareal om 34 206 m². Byggnaderna på Fastigheterna uppfördes mellan år 1961-1982 och innehåller lokaler i vilka det huvudsakligen bedrivs industriverksamhet och kontorsverksamhet. Nyligen omförhandlat hyreskontraktet med hyresgästen till förbättrade villkor för fastighetsägaren. Omförhandlingen av hyreskontrakt omfattar den totala uthyrningsbara Arean av Fastigheterna och sträcker sig över tre år, med tre års förlängning. För Fastigheterna Pärlugglan 1 och Pärlugglan 2 tillåter detaljplanen bebyggelse för småindustriändamål, tomtytan är stor och bedöms vara möjlig att bebygga ytterligare. På fastigheten Pärlugglan 1 finns en sammanhängande byggnad som utgörs av fyra byggnadsdelar, vilka är uppförda mellan 1961–1982 med en markareal om 28 301 m² och uthyrningsbar Area om 3 482 m². Fastigheten Pärlugglan 2 har en markareal om 3 697 m², på fastigheten finns en uppförd kontorsbyggnad byggd 1976 med en uthyrningsbar area om 358 m². Byggnaden består av en 1-plansdel och en 1½-plansdel samt en mindre källardel vilken i huvudsak nyttjas som arkivutrymme. Ekonomi: Hyresgästen står för kostnad av el, värme, ventilation och VA. Fastighetsägaren står för kostnad av F-skatt.

  Information

  Area

  3 ㎡

  Property type

  Office

  Access

  Enligt överenskommelse

  Price

  Contact us

  Environment

  Businesses nearby

  Local service

  Olof

  Ringsberg

  Director, Transactions, Malmo

  olof.ringsberg@croisette.se

  +46 763 17 63 11

  Expression of interest

  Do you already know what you are looking for? Do you want advice? Fill in the form below and we will contact you!

  Olof

  Ringsberg

  Director, Transactions, Malmo

  olof.ringsberg@croisette.se

  +46 763 17 63 11

  Expression of interest

  Do you already know what you are looking for? Do you want advice? Fill in the form below and we will contact you!