Croisette behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Läs mer om våra sekretesskydd och hur vi skyddar din integritet här sekretesspolicy.
Bergshammars-Ekeby
Från: 780 000 kr
Till: 1 530 000 kr
Rum: 0 st
Bostäder: 17
17 tomter med fint och soligt läge i Bergshammar

Vi säljer nu 17 avstyckade småhustomter. Tomterna är belägna vid Jagbacken, öster om Bergshammar i vackra Kiladalen, ca 4 km väster om Nyköpings centrum.

Bergshammars förskola och skola (åk F-6) ligger ca 800 m från Jagbacken. Sörmlandsleden går förbi Bergshammar och Kiladalens Golfklubbs bana ligger endast ett par kilometer bort. En cykelväg har byggts ut ända från Svalsta via Bergshammar till Nyköping.

Planförhållanden
Gällande detaljplan vann laga kraft 1992. Friliggande hus (eller parhus) i två plan tillåts. För friliggande enplanshus gäller att byggnadsarean max får vara 210 m2, varav uthus max 40 m2. För friliggande tvåplanshus gäller att byggnadsarean max får vara 130 m2, varav uthus max 30 m2. Fasadbeklädnaden ska utgöras av träpanel och taket ska utgöras av röda takpannor. Största taklutning är 27 grader.

Teknisk försörjning
Ny gata och gc-väg med belysning har anlagts. Den kommer att förvaltas av Bergshammars samfällighets- förening. Tomterna är anslutna till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät. Anslutningsavgift betalas till kommunen enligt gällande taxa. Möjlighet finns till anslutning till Gästabudstadens Stadsnät.

Geoteknisk utredning har tagits fram av Sweco dat. 2020-01-24. Köparen svarar för att en mer detaljerad undersökning anpassad till den tänkta byggnationen utförs.
Enligt yttrande från Länsstyrelsen 2011-05-16 krävs inga arkeologiska insatser i området.

Tillträde
Tomterna kan tillträdas omgående.

Visningar

Intresserad? Ring för tidsbokning av visning, alt. kontakta oss via formuläret nedan.

Dokument

All available premises